پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز

پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز

پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی 3D character & object

توضیحات کامل

پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

آزمون هوش هیجانی برادبریگریوز. (2005).

آزمون هوش هیجانی برادبریگریوز. (2005). این آزمون دارای 28 ماده است كه به 5 مقیاس هوش هیجانی كلی، خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط، تقسیم می شود. شیوه ی نمره گذاری آزمون با استفاده از مقیاس 6 نقطه ای از 1 تا 6 انجام می شود. جمع نمراتی كه آزمودنی در هر یك از سوالات كسب می كند نمره كل آزمون را تشكیل می دهد.

ضریب پایایی ای پرسشنامه برای خود آگاهی 73/0، خود مدیریتی 87/0، آگاهی اجتماعی 78/0، مدیریت روابط 76/0 و نمره کل 78/0 بدست آمد. (گنجی، 1384)

 

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

 

تعداد گویه ها:                   28

تعداد مولفه:                     مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی:                 دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری:              دارد

منبع:                              دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:                        WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

خرید فایل word پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

خرید پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

خرید پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

دانلود مقاله پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

دریافت مقاله پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

خرید فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

دانلود تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

خرید مقاله پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از download

دانلود مقاله پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

خرید پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

دریافت فایل word پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

دریافت فایل word پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

دانلود فایل word پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

خرید فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

دانلود تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

خرید کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از www

دانلود مقاله پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

خرید فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

خرید فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

خرید فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

دریافت فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

دانلود تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

دانلود تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

خرید فایل word پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

دریافت فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

دریافت فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از word

دریافت تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free

دانلود مقاله پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free

خرید تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free

دانلود پروژه پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free

دانلود فایل word پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free

دریافت مقاله پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free

دانلود فایل پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free

خرید کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free

دریافت فایل word پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free

خرید تحقیق پرسشنامه هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز از free


مطالب تصادفی